Menu Zavřeno

Ceník

Ceník je platný od 10.06.2020 a ceny jsou uvedeny za 1 tunu a bez 21 % DPH.

Ukládka stavebních odpadů Kód odpadu Kč/t bez DPH

Výkopová zemina

17 05 04

180,-

Suť – směs betonu, cihel, tašek a keramických výrobků

17 01 07

260,-

Beton (kry do 50 cm)

17 01 01

180,-

Beton (kry nad 50 cm)

17 01 01

220,-

Beton armovaný (kry do 50 cm)

17 01 01

250,-

Beton armovaný (kry nad 50 cm)

17 01 01

350,-

Živice, asfalt – frézing

17 03 02

200,-

Živice, asfalt čistý (kry do 50 cm)

17 03 02

300,-

Živice, asfalt čistý (kry nad 50 cm)

17 03 02

350,-

Míchaný odpad lehký *

17 09 04

500,-

Míchaný odpad těžký **

17 09 04

1.000,-

Přijímáme pouze stavební odpady v kategorii O – „ostatní odpad“.

Odpady přijímáme roztřízené, dle jednotlivých druhů uvedených v ceníku.

* Cena bude účtována v případě různých druhů odpadů v jedné dodávce.

** Cena bude účtována při znečistění (např. papírem, dřevem, stavebními izolacemi apod.), popřípadě takovýto odpad nemusí být vůbec přijat.

Upozorňujeme zákazníky, že dle vyhlášky č. 294/2005 sb., je povinnost u položek daných zákonem dodávat atesty o nezávadnosti odpadů, případně základní popis odpadu (ZPO) + čestné prohlášení.

Odvoz stavebního materiálu Frakce Kč/t bez DPH

Betonový recyklát

0–63 mm

110,-

Směsný (beton, cihla) recyklát

0–63 mm

25,-

Asfaltový (živičný) recyklát

0–63 mm

130,-

Čistá tříděná/kompostovaná zemina

0–63 mm

200,-

Výkopová zemina

0–63 mm

25,-

K cenám již nejsou účtovány žádné další poplatky (např. za naložení)

Ceny jsou smluvní na základě dovozu/odvozu většího množství (od 1 000 tun) stavebního odpadu/materiálu.