Ceník

Ceník je platný od 01.05.2021, ceny jsou uvedeny za 1 tunu a bez 21% DPH.
Ukládka stavebních odpadů Kód odpadu Kč/t bez DPH

Výkopová zemina

17 05 04

220,-

Suť – směs betonu, cihel, tašek a keramických výrobků

17 01 07

280,-

Beton (kry do 50 cm)

17 01 01

160,-

Beton (kry nad 50 cm)

17 01 01

180,-

Beton armovaný (kry do 50 cm)

17 01 01

230,-

Beton armovaný (kry nad 50 cm)

17 01 01

300,-

Živice, asfalt – frézing

17 03 02

200,-

Živice, asfalt čistý (kry do 50 cm)

17 03 02

300,-

Živice, asfalt čistý (kry nad 50 cm)

17 03 02

350,-

Míchaný odpad lehký *

17 09 04

500,-

Míchaný odpad těžký **

17 09 04

1.000,-

Přijímáme pouze stavební odpady v kategorii O – „ostatní odpad“.

Odpady přijímáme roztřízené, dle jednotlivých druhů uvedených v ceníku.

* Cena bude účtována v případě různých druhů odpadů v jedné dodávce.

** Cena bude účtována při znečistění (např. papírem, dřevem, stavebními izolacemi apod.), popřípadě takovýto odpad nemusí být vůbec přijat.

Upozorňujeme zákazníky, že dle vyhlášky č. 294/2005 sb., je povinnost u položek daných zákonem dodávat atesty o nezávadnosti odpadů, případně základní popis odpadu (ZPO) + čestné prohlášení.

Odvoz stavebního materiálu Frakce Kč/t bez DPH
Betonový recyklát

0-63 mm; 0-32 mm

110,-

8-32 mm; 8-63 mm

110,-

0-8 mm (prach)

100,-

Směsný (beton, cihla) recyklát

0–63 mm

20,-

8-63 mm

20,-

0-8 mm (prach)

30,-

Asfaltový (živičný) recyklát

0–63 mm

100,-

Tříděná zemina

-

80,-

Tříděná/Kompostovaná zemina

-

200,-

Výkopová zemina

-

20,-

K cenám již nejsou účtovány žádné další poplatky (např. za naložení)

Ceny jsou smluvní na základě dovozu/odvozu většího množství (od 1 000 tun) stavebního odpadu/materiálu.

Pronájem strojů a techniky

Pásové rypadlo JCB JS240 NLC

1 750 Kč/hod, nebo 17 500,- (den)

VOLVO FMX 13.500 8x6

2 kusy

45 Kč/km, nebo 1 100 Kč/hod

Válec vibrační 14 tun

950 Kč/hod, nebo 9 000,- (den)

VOLVO FH 540 6x4

48 Kč/km, nebo 1 200 Kč/hod

Ceny jsou uvedeny se strojníkem a bez DPH. Cena se může lišit při délce pronájmu.